Nhập cảnh trái phép làm lây lan dịch Covid sẽ bị xử lý như thế nào?

Nhập cảnh trái phép làm lây lan dịch Covid sẽ bị xử phạt hành chính lên đến 100 triệu đồng hoặc có thể ngồi tù 12 năm.
Mới nhất