Nhân viên tại cửa hàng BMW ngồi đếm hàng ngàn đồng xu với các mệnh giá. (Nguồn: SCMP)

Nhân viên tại cửa hàng BMW ngồi đếm hàng ngàn đồng xu với các mệnh giá. (Nguồn: SCMP) (đọc thêm)