video cùng chuyên mục

Nhân viên mải “diễn sâu” khiến sợi mỳ đập vào mặt thực khách

Biểu diễn quá say sưa nên nhân viên vô tình để nguyên sợi mỳ dài đập vào mặt thực khách.