Về trang chủ

Nhân tài Đất việt 2017: "Ban giám khảo làm việc rất công tâm"

Các thí sinh lọt vao vòng Chung khảo Nhân tài Đất việt 2017 đã phải "đối mặt" với những vị giám khảo đầy kinh nghiệm, trách nhiệm và rất công tâm.
Dân trí
Đang xem
Nhân tài Đất việt 2017: "Ban giám khảo làm việc rất công tâm"
01:11

Nhân tài Đất việt 2017: "Ban giám khảo làm việc rất công tâm"

Mới nhất