Nhân chứng kể lại giây phút tường sập khiến 3 người thương vong.

Nhân chứng kể lại giây phút tường sập khiến 3 người thương vong. (đọc thêm)