Nhận bài học đáng nhớ vì “trổ tài” bốc đầu xe máy

Thanh niên chở theo bạn “trổ tài” bốc đầu xe máy, nhưng cuối cùng đã phải nhận một bài học đáng nhớ. (đọc thêm)