Nhận án chung thân vì giết cụ bà hàng xóm do mâu thuẫn vặt.

Xét xử sơ thẩm hình sự đối với Nguyễn Văn Tĩnh (đọc thêm)