Nhạc chế Triệu triệu chiếc mũ

Từ năm 2008 đến 2013, Chí Trung quay trở lại đóng Táo giao thông. Táo Giao thông cũng được cho là vai diễn để đời, ghi dấu thương hiệu của anh. Năm 2008, bài hát Nga quen thuộc "Triệu đóa hồng" đã được Táo Giao thông chế thành "Triệu triệu chiếc mũ".
Mới nhất