Nhà trường “bắt tay” doanh nghiệp đào tạo lao động có nghề

Sinh viên học nghề do nhà trường “bắt tay” với các đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng giáo trình thường có việc làm ngay khi tốt nghiệp. (đọc thêm)