Nhà thầu thản nhiên rải thảm trên đất bùn, rơm rạ...

Trong quá trình thi công rải thảm nhựa trên tuyến đường hàng chục tỷ đồng, nhà thầu không tiến hành triệt để công tác dọn đất bụi, rơm rạ… khiến người dân lo lắng về chất lượng sau khi hoàn thành.
Mới nhất