video cùng chuyên mục

Nhà hàng chỉ tiếp khách nước ngoài để đối phó công an

Để tránh bị công an gài người vào kiểm tra, nhà hàng kinh doanh dịch vụ nhạy cảm ở quận 7 đối phó bằng cách chỉ tiếp khách nước ngoài, không tiếp khách Việt Nam.