Về trang chủ

Nhà hàng chỉ tiếp khách nước ngoài để đối phó công an

Để tránh bị công an gài người vào kiểm tra, nhà hàng kinh doanh dịch vụ nhạy cảm ở quận 7 đối phó bằng cách chỉ tiếp khách nước ngoài, không tiếp khách Việt Nam.
Dân trí
Đang xem
Nhà hàng chỉ tiếp khách nước ngoài để đối phó công an
00:28

Nhà hàng chỉ tiếp khách nước ngoài để đối phó công an

Mới nhất