Nguyễn Thị Thúy giành HCB cử tạ hạng 55kg

Nguyễn Thị Thúy giành HCB SEA Games 30 cử tạ hạng 55kg, tổng cử cô đạt 197 kg (đọc thêm)