Nguyễn Như Khôi hát "Bến cảng quê hương tôi"

Như Khôi không chỉ giỏi ngoại ngữ mà còn có giọng hát mượt mà. Em yêu thích các hoạt động nghệ thuật. (đọc thêm)