Nguyên Khang cướp mic của Phan Đăng trong Ai là triệu phú

Nguyên Khang cướp mic của Phan Đăng trong Ai là triệu phú (đọc thêm)