Nguyễn Chúc An - 8.0 IELTS, 9.0 Listening

Chúc An tham gia thêm 10h học nâng cao 1 kèm 1 với giáo viên nước ngoài để chuẩn bị cho lần thử sức lại. Và thật bất ngờ, 2 tháng nỗ lực của cô bạn đã được đền đáp bằng việc tăng hẳn 1 band điểm. Kết quả thi của Chúc An là 8.0 IELTS, trong đó kỹ năng Nói được 7.0 và kỹ năng Nghe đạt 9.0 tuyệt đối! (đọc thêm)