Người thân Đoàn Thị Hương tham dự phiên toàn, tin cô vô tội

Trần Huy Hoàng, 23 tuổi, một người thân của Đoàn Thị Hương, hôm nay đã tham dự phiên tòa xét xử tại Sepang, Malaysia và nói rằng anh tin cô vô tội. (Video: News Channel Asia)
Mới nhất