Người phụ nữ xém chết khi bị va phải, rơi bắn vào đường ray lúc tàu đang đến

Người phụ nữ xém chết khi bị va phải, rơi bắn vào đường ray khi tàu đang đến (đọc thêm)