Về trang chủ

Người phụ nữ với tình huống điều khiển phương tiện khó hiểu tự gây tai nạn

Mặc dù đến đoạn đường cong, không hiểu vì lý do gì người phụ nữ vẫn tiếp tục đi thẳng để rồi tự gây tai nạn cho chính mình.
Dân trí
Đang xem
Người phụ nữ với tình huống điều khiển phương tiện khó hiểu tự gây tai nạn
00:17

Người phụ nữ với tình huống điều khiển phương tiện khó hiểu tự gây tai nạn

Mới nhất