Người phụ nữ tổ chức cho 10 lao động trốn đi nước ngoài

Các lao động đóng cho Phạm Thị Hương hàng chục nghìn đô la để sang nước ngoài rồi trốn ở lại làm việc. Một số lao động sau khi đặt chân sang xứ người thì bị trục xuất trở về hoặc đưa vào trại tỵ nạn.
Mới nhất