Người phụ nữ dệt lụa từ tơ sen đầu tiên ở Hà Nội

Mất gần hai năm nghiên cứu, tìm tòi, nghệ nhân Phan Thị Thuận (Phùng Xá, Mỹ Đức, Hà Nội) đã trở thành người đầu tiên ở Việt Nam sản xuất thành công vải lụa từ tơ sen. (đọc thêm)