Người phụ nữ chở theo con nhỏ vẫn dùng điện thoại khi đang chạy xe khiến nhiều người phẫn nộ

Người phụ nữ chở theo con nhỏ vẫn dùng điện thoại khi đang chạy xe khiến nhiều người phẫn nộ (đọc thêm)