video cùng chuyên mục

Người phụ nữ chở con nhỏ cắt đầu xe container hết sức nguy hiểm

Người phụ nữ đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm và chở theo con nhỏ, đã có tình huống cắt đầu xe container hết sức nguy hiểm.