Người phụ nữ buôn ve chai bị xe máy tông trong đêm nguy kịch

Cả gia đình từ Thanh Hóa vào Đà Nẵng kiếm sống bằng nghề buôn bán ve chai mới được 4 tháng thì Hà bị xe máy tông trong một lần đi làm về. Chồng Hà phải cầm cố căn ở quê và vay mượn thêm tiền để đóng viện phí cho vợ nhưng đến nay vẫn chưa đủ. Trong khi đó, tình trạng của Hà còn nặng và phải điều trị lâu dài. (đọc thêm)