Người phụ nữ bị lọt xuống cống vì vừa đi vừa nghe điện thoại

Vừa đi vừa nghe điện thoại, người phụ nữ bế con nhỏ bị lọt xuống cống.
Mới nhất