Người phụ nữ béo nhất thế giới đã "gầy đi một nửa"

Người phụ nữ béo nhất thế giới đã "gầy đi một nửa"
Mới nhất