Người phụ nữ bán cà phê để có tiền mở trạm đọc sách 0 đồng

Từ tiền dành dụm bán cà phê vỉa hè, bà Nguyễn Thị Lan đã mở trạm đọc sách và sân chơi miễn phí cho các em nhỏ phố núi Pleiku, Gia Lai.