Người mẹ nghèo cầu mong mọi người mở rộng lòng thương để cứu lấy con mình.

Người mẹ nghèo cầu mong mọi người mở rộng lòng thương để cứu lấy con mình (đọc thêm)