Người mẫu chết sau khi bị bắn vào mặt

Người mẫu 20 tuổi chết sau khi bị bắn vào mặt.
Mới nhất