Người Hà Nội dậy từ 5 giờ sáng, xếp hàng mua bánh trôi bánh chay

Nhiều người dân Thủ đô tranh thủ, xếp hàng từ lúc 5 giờ sáng chờ mua bánh trôi bánh chay với giá 15.000 - 20.000 đồng/bát về cúng Tết Hàn thực. (đọc thêm)