video cùng chuyên mục

Người Hà Nội cầm cờ hoa đón đoàn xe chở ông Kim Jong-un

Người Hà Nội cầm cờ hoa đón đoàn xe chở ông Kim Jong-un