Người đẹp cố gắng thực hiện thử thách đá bay nắp chai và cái kết không ngờ

Người đẹp thế giới thách đố nhau "đá bay nắp chai" theo cách quyến rũ. (đọc thêm)