Người dân xã Thủy Tân phản ánh máy bay cất hạ cánh làm sụt mái ngói gây hư hỏng

Người dân xã Thủy Tân, Thị xã Hương Thủy phản ánh việc máy bay cất hạ cánh làm sụt mái ngói gây hư hỏng (đọc thêm)