Về trang chủ

Người dân tự nguyện giao nộp khỉ quý hiếm để thả về tự nhiên

Một cá thể khỉ mặt đỏ có trọng lượng 5kg mới đây đã được một người dân tại TP Đồng Hới tự nguyện giao nộp để thả về tự nhiên.
Dân trí
Đang xem
Người dân tự nguyện giao nộp khỉ quý hiếm để thả về tự nhiên
00:40

Người dân tự nguyện giao nộp khỉ quý hiếm để thả về tự nhiên

Mới nhất