Người dân TPHCM reo hò, vỗ tay khi thấy bộ đội về xóm

Người dân vô cùng phấn khích reo hò và chạy ra đón các chiến sĩ bộ đội
Mới nhất