Người dân thu nhặt cả xô vỏ đạn sau vụ nổ lớn tại Bắc Ninh

Người dân thu nhặt cả xô vỏ đạn sau vụ nổ lớn tại Bắc Ninh (đọc thêm)