Người dân phố núi “đội mưa” đi ăn mừng chiến thắng

Người dân phố núi “đội mưa” đi ăn mừng chiến thắng
Mới nhất