Người dân phản đối việc xả thải của nhà máy đá bazan

Người dân phản đối việc xả thải của nhà máy đá bazan vì nghi ngờ đây là nguyên nhân khiến hàng chục giếng nước bị ô nhiễm nặng. (đọc thêm)