Về trang chủ

Người dân phải nhặt đinh vương vãi khắp quốc lộ 51, đoạn qua xã Tam Phước (Biên Hòa, Đồng Nai)

Người dân phải nhặt đinh vương vãi khắp quốc lộ 51, đoạn qua xã Tam Phước (Biên Hòa, Đồng Nai)
Dân trí
Đang xem
Người dân phải nhặt đinh vương vãi khắp quốc lộ 51, đoạn qua xã Tam Phước (Biên Hòa, Đồng Nai)
03:20

Người dân phải nhặt đinh vương vãi khắp quốc lộ 51, đoạn qua xã Tam Phước (Biên Hòa, Đồng Nai)

Mới nhất