Người đàn ông tử nạn sau khi uống rượu nhắm với sầu riêng

Người đàn ông đã tử vong ở một bến xe bus sau khi uống rượu nhắm với sầu riêng. (đọc thêm)