Người đàn ông say rượu ăn trộm xe thiết giáp ở Nga, gây tai nạn liên hoàn

Một người đàn ông say rượu ở tây bắc Nga đã ăn trộm một xe thiết giáp từ một trường quân sự sau đó gây ra tai nạn liên hoàn. (Video: RT) (đọc thêm)