Người đàn ông liều lĩnh tự bắn vào dù lượn để dù bốc cháy ở độ cao hơn 2.00

Khoảnh khắc gây thót tim khi người đàn ông tự bắn vào dù lượn của mình để dù bốc cháy ở độ cao hơn 2.000 m, rồi sau đó bung dù phụ để hạ cánh.
Mới nhất