Người dân ở vùng lũ Trung Quốc sơ tán bằng cầu tạm

Người dân vùng lũ đã được sơ tán bằng cầu phao, trong khi một cơn bão khác sắp đổ bộ vào miền trung Trung Quốc.
Mới nhất