Người dân ngán ngẩm vì khói bụi từ nhà máy bia Sài Gòn - Phú Yên

Dân ngán ngẩm vì khói bụi từ nhà máy bia Sài Gòn đóng tại Phú Yên (đọc thêm)