Người dân ném phân bò vào người nhau để cầu sức khỏe

Người dân ném phân bò vào người nhau để cầu sức khỏe
Mới nhất