Người dân náo nức du xuân sớm ở đường hoa Tết Bạch Đằng - Đà Nẵng

Người dân náo nức du xuân sớm ở đường hoa Tết Bạch Đằng - Đà Nẵng (đọc thêm)