Người dân mệt mỏi "đội nắng" trẩy hội chùa Hương

Người dân mệt mỏi "đội nắng" trẩy hội chùa Hương (đọc thêm)