Người dân mắc võng hưởng gió biển trong đợt nóng gay gắt

Để tránh cái nóng gay gắt kéo dài trong những ngày qua, hàng trăm người dân biển ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã ra bờ biển dựng lều ở các rặng phi lao, mắc võng hưởng “điều hòa trời”. (đọc thêm)