Người dân “khiếp sợ” với “binh đoàn xe tải” ầm ầm từ đường làng ra quốc lộ.

Người dân “khiếp sợ” với “binh đoàn xe tải” ầm ầm từ đường làng ra quốc lộ (đọc thêm)