Người dân giúp đưa người bị nạn đi cấp cứu bằng xe tải

Người dân giúp đưa người bị nạn đi cấp cứu bằng xe tải
Mới nhất