Về trang chủ

Người dân đội mưa tới mua pháo, đốt trải nghiệm ngay trước Tết ở Hà Nội

Nhiều người dân sáng nay đã đội mưa tới địa điểm chính thức kinh doanh pháo ở Hà Nội để mua về sử dụng. Một số người mua nhận xét pháo không được như kỳ vọng sau khi đốt thử tại nhà.
Dân trí
Đang xem
Người dân đội mưa tới mua pháo, đốt trải nghiệm ngay trước Tết ở Hà Nội
01:46

Người dân đội mưa tới mua pháo, đốt trải nghiệm ngay trước Tết ở Hà Nội

Mới nhất