Người dân đội mưa tới mua pháo, đốt trải nghiệm ngay trước Tết ở Hà Nội

Nhiều người dân sáng nay đã đội mưa tới địa điểm chính thức kinh doanh pháo ở Hà Nội để mua về sử dụng. Một số người mua nhận xét pháo không được như kỳ vọng sau khi đốt thử tại nhà.
Mới nhất